Są szanse, by Jeziorko Czerniakowskie lepiej służyło mieszkańcom

Drukuj

Dziś otrzymałem list od Burmistrza Mokotowa w odpowiedzi na moją interwencję w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego. Są częściowo dobre informacje. Dzielnica planuje urządzenie kąpieliska z plażą, boiska, pomostu dla sprzętu pływającego i minizaplecza przy Jeziorku w przejętym od WOPR-u budyneczku, jak tylko plan ochrony rezerwatu stanie się obowiązujący. Konkretnych terminów jednak nie podano. Projekt planu jak wiadomo budził olbrzymie zastrzeżenia, np. do  puszczał w otoczeniu Jeziorka budowę garaży podziemnych. Do tej pory od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (podległej Ministerstwu, a nie miastu) nie dostałem odpowiedzi na zastrzeżenia, które zgłosiłem do tego planu.
Dołączam kopię listu, by mieszkańcy mieli dowód zobowiązania naszych władz.
   

Czytaj również