Rozprawa z mitami o gospodarce

Drukuj

(z wystąpienia w debacie sejmowej)

1. Polska w 2014 r. zmniejszyła deficyt sektora finansów publicznych, doprowadziliśmy do zdjęcia przez UE procedury nadmiernego deficytu (obecnie obejmuje 8 z 28 państw, w latach 2010-11 aż 24 państw było nią objętych).

2. Za poprawą sytuacji nie stoi tzw. podatek inflacyjny, bo inflacja w ub.r. wyniosła 0%, pierwszy raz od dziesiątków lat; nie wynikało to też z wpłaty NBP do budżetu, bo takiej w ub.r. nie było; nie doszło do tego także poprzez fiskalizację, bo udział podatków w PKB obniżył się.

3. Dobra sytuacja finansowa Polski wynika z racjonalnej polityki w zakresie dochodów i wydatków oraz z wysokiego rozwoju gospodarczego: 3,4% w ub.r.

4. W latach 2008-2014 skumulowany wzrost PKB Polski wyniósł 24%, podczas gdy średnia w UE wyniosła 0,6%. Był to najwyższy wzrost w całej Unii, w drugiej w kolejności Malcie PKB zwiększyło się o 16%.

5. Płaca minimalna rosła szybciej niż ogólny wzrost dochodów, z 936 zł (2007) do 1750 zł (2015).

6. Średnie emerytury wzrosły o blisko 50%.

7. Wprowadzono kwoty wolne na rodziny wielodzietne, płatne roczne urlopy rodzicielskie.

8. Dzięki tym zabiegom rozpiętości dochodowe w Polsce maleją. Mierzący to współczynnik Ginniego (pkt od 0 do 100, im mniej tym lepiej) wynosił dla Polski w 2005 r. 35,6 a w 2013 – 30,7. Do średniej unijnej (30,5) trochę nam jeszcze brakuje, ale i tak zrobiliśmy duży postęp.

9. Bezrobocie po raz pierwszy do wielu lat jest niższe niż średnia w UE, w 2007 bezrobocie było drugie najwyższe w Unii, a obecnie przeskoczyliśmy z przedostatniego miejsca do połowy stawki.

10. Opozycja podnosi, że obcy kapitał transferuje zyski poza Polskę, tymczasem jesteśmy w UE i przepływ kapitał jest jedną ze swobód, której nie możemy zakazać.

11. Znacznie więcej w minionych latach napłynęło kapitału do Polski, niż odpłynęło. Zatrzymanie wywozu zysków oznaczałoby zaprzestanie inwestycji zagranicznych w Polsce.

12. Opozycja szczególnie atakuje banki za ich wysokie zyski, ale wśród 15 największych płatników CIT jest 5 dużych banków, które odprowadzają do budżetu duże podatki.

13. Na tle innych krajów, Polska odniosła ogromny sukces gospodarczy w ostatnich 8 latach. Liczby nie kłamią.

Czytaj również