Autokratyczne rządy Jarosława Kaczyńskiego stają się faktem

Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w pierwszych godzinach poświątecznych a mógł w wigilię. Nie ustosunkował się do żadnej krytycznej opinii a było ich multum. Wzorem Gomułki i Gierka Prezydent wezwał do spokoju i nie niepokojenia zagranicy. Nie poczekał na opinię Komisji Weneckiej, do której pierwotną wersję ustawy, co prawda chyba tylko dla picu, bo […]

Paraliż Trybunału Konstytucyjnego – synteza

Trybunał Konstytucyjny broni praw obywatelskich przed większością sprawującą władzę. W ostatnich latach TK wydał wyroki chroniące obywateli w sprawach dotyczących zrzeszania się w związkach zawodowych przez pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych, podniesienia kwoty wolnej od podatku, odpłatności za drugi kierunek studiów, wolności zgromadzeń, gromadzenia danych telekomunikacyjnych obywateli, horrendalnych kar (do 100 tys. zł) za wycinkę drzewa […]

Demontaż Służby Cywilnej i Trybunału Konstytucyjnego

17 grudnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy PiSu, która ma na celu czystkę wśród 1600 wyższych urzędników Służby Cywilnej. Projekt zakłada, że wszyscy dyrektorzy generalni, dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych urzędach administracji rządowej stracą pracę po 30 dniach od wejścia w życie ustawy, o ile nie zaproponuje […]

Jak PiS naginając procedury wymienił w ETO bezpartyjnego urzędnika na europosła PiS

PiS wycofał zgłoszonego już przedstawiciela Polski do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, p. Macieja Berka, bezpartyjnego wieloletniego dyrektora Rządowego Centrum Legislacji oraz członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów przy Ministrze Finansów, i zgłosił na to miejsce eurodeputowanego PiS Janusza Wojciechowskiego. O to szczegóły: 5 sierpnia MSZ opublikowało ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur, m.in. […]

Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim

W Domu Literatury na zorganizowanej przez organizacje obywatelskie akcji „Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim” odczytaliśmy preambułę Konstytucji, której projekt przygotował Stefan Wilkanowicz z Tygodnika Powszechnego w Krakowie, jako prywatny pomysł. Profesor Zoll jako „listonosz” przekazał tekst Tadeuszowi Mazowieckiemu. W czasie debaty Andrzej Zoll, Jerzy Stępień i Włodzimierz Cimoszewicz powiedzieli m.in.: – „Mnie nie interesuje prawo, […]