Co ze SKOK-ami?

Drukuj

Przedstawiłem Sejmowi sprawozdanie Podkomisji ds. SKOK, którą kierowałem. Główne problemy, jakie zidentyfikowaliśmy:

1. Konflikt interesów i prywata w systemie SKOK.

2. Zaciemnianie wyników kas zabiegami księgowymi.

3. Wyprowadzanie złych aktywów do spółki w Luksemburgu.

4. Patologiczny outsourcing.

5. Pośrednie finansowanie działalności politycznej.

6. Układ polityczno-biznesowy wokół kas chroniący prywatne interesy.

7. Zewnętrzny publiczny nadzór KNF był niezbędny i zgodny z zaleceniami Światowej Rady Związków Kredytowych.

8. Państwowy nadzór i gwarancje depozytów przez fundusz bankowy wprowadzono w ostatniej chwili.

9. Sektor SKOK działał sprzecznie z zasadami spółdzielczości (vide pozycja Fundacji).

10. Działalność przestępcza w SKOK Wołomin uszła uwadze Kasy Krajowej, dopiero państwowa KNF skierowała zawiadomienia do prokuratury i wprowadziła zarząd komisaryczny.

11. Potrzeba odrębnych regulacji dla małych kas, gdzie więź członkowska jest realna, a nie fikcyjna jak w wielkich kasach.

12. Senator Bierecki w ciągu 5 ostatnich lat zarobił 50 mln na SKOKach, jego brat też zarabia miliony. Sytuacja braci Biereckich jest lepsza niż niejednego SKOKu.

13. Naprawa systemu SKOK jest ciągle niezakończona. Czy SKOKi będą służyć do zarabiania milionów skokowej wierchuszce, czy też świadczyć tanie usługi oszczędnościowo-pożyczkowe zwykłym ludziom?

14. Potrzebna komisja śledcza, która wyjaśni, kto i dlaczego opóźniał wprowadzenie nadzoru publicznego nad kasami, kto korzystał z pieniędzy SKOKów.

15. Bierecki i główny ekonomista SKOKów kandydują do parlamentu z poparciem PiS.

 

Całość sprawozdania: >link<

Główne tezy: >link<

Czytaj również